Lycka ger Lyster

Sluta röka

sh_smoke_no_stop

Att vilja förbättra hälsan är för många en viktig fråga och har du ett nikotin beroende, kan det första steget vara att försöka bryta detta. Men att sluta med en vana är inte så lätt, men det finns hjälp att få.

Jag har hämtat informationen från 1177.se och där skriver dom att du redan efter 20 minuter förbättras hälsan. Pulsen och blodtrycket går ner till en normal nivå och 8 timmar efter sista cigarett har kolmonoxidhalten börjat normalisera sig och du känner dig mindre trött. Efter 24 timmar minskas risken för hjärtinfarkt.

Det första viktigaste steget är att bestämma sig för att sluta röka och att faktiskt vilja det. Känner man att det blir jobbigt så finns det hjälp att få. Du har slutarökalinjen som du kan ringa till för att få stöd, liksom 1177 Vårdguidens tjänst Rökfri. På vårdcentralen kan du få hjälp av en distriktssköterska som hjälper dig med din rökavvänjning.

På apoteket kan köpa läkemedel som hjälper dig med din avvänjning. Det finns tuggummin, munspray, sugtabletter, plåster och munhålepulver, som man kan ta till hjälp. Dessa läkemedel finns i olika styrkor och tanken är att man under en period där man bryter sin vana, ska trappa ner styrkan och tillslut helt klara sig utan.