Lycka ger Lyster

Jobba inifrån

Det är väldigt viktigt att man jobbar med sin insida för att må bra. Utsidan speglas av vad som finns inuti och det är också insidan som är det allra viktigaste. Att bara bry sig om utsidan kan bli ett stort problem i längden.

Antalet som mår psykiskt dåligt har skjutit i höjden och det gäller särskilt de yngre och svagare i samhället. En av många bidragande anledningar till allt detta är bland annat användandet av sociala medier, något som många experter menar kan bli problematiskt när det gäller självkänslan. Vi får dagligen uppdateringar om andra människors till synes perfekta liv och det kan göra att vi ifrågasätter oss själva ännu mer.

Arbeta inifrån

Vad du kan göra själv

Det finns många olika övningar du kan göra själv för att jobba med din insida. Många känner att sådana övningar hjälper dem att finna en inre frid och vara nöjda med sig själva. Det som förmodligen är allra viktigaste är att stärka självkänslan som styr mycket av hur vi handlar i alla lägen. En övning för att förbättra din självkänsla är att ägna dig åt affirmation. Affirmationen kan vara något du säger eller skriver och den ska vara positiv. Du kan till exempel ställa dig framför spegeln varje morgon innan du går till jobbet och säga: Jag duger som jag är! Det viktigaste är att det är något positivt som stärker självkänslan. Genom att höra positiva saker kommer du att må bättre. Ett annat tips som kommer från Mia Törnblom är att skriva en ”jag är bra-bok” där du helt enkelt skriver ned positiva saker om dig själv.

Professionell hjälp

Ibland räcker det inte riktigt till med självhjälpsböcker och tips utan du behöver ett riktigt proffs till hjälp. Samtalsterapi är en terapiform som nått stora framgångar över hela världen. På många sätt är det en av de mest effektiva metoderna för att förändra sina tankar och beteenden. Under samtalsterapin får du först hjälp att identifiera vilka problem du vill jobba med: om du lider av negativa tankar i vardagen eller hindrar dig själv att göra det du egentligen vill. I samtalen ingår det också övningar för att ändra ditt tankemönster, det finns flera olika varianter och tillsammans kommer du och terapeuten fram till vilken/vilka som passar dig bäst. Genom att prata om problemen med en opartisk människa som har utbildat sig för att hantera och lösa andras problem, kan du komma långt i ditt eget självförverkligande. Samtalsterapin består av just intellektuella samtal, samt övningar som ämnar att lära dig tänka i mer konstruktiva banor. Läs mer om samtalsterapi på www.nyinsikt.se.