Lycka ger Lyster

Innebörden av mindfullness

”Att hitta sig själv” har under de senaste åren blivit ett populärt uttryck. Det innebär att kunna skapa en inre frid och hålla sig lugn, något som kanske inte alltid är så lätt.

Ett sätt som många använder sig av när de behöver en lugn stund är mindfulnessmeditation. Metoden innebär att få alla dina sinnen att befinna sig i nuet.

Mindfullness

Arbeta inifrån och ut

Det är viktigt att ta hand om sig själv. I samhället möter vi varje dag hårda krav och stressar mer än vad som är bra för kroppen. Det är därför viktigt att bemöta trycket utifrån med välmående inifrån. Vill du ha tips på vad du kan göra för att du ska må bättre kan du läsa mer i vår tidigare artikel och bland annat lära dig mer om att jobba inifrån genom positiv affirmation. Det innebär att boosta sig själv med goda och peppande kommentarer om det egna jaget och prestationer. Möt dig själv i spegeln med ett leende varje dag. Det märks på utsidan om man inte mår bra på insidan.

Mindfulness handlar om att befinna sig i nuet och hitta sinnesnärvaro. Genom att hitta balansen med att befinna sig i nuet ska det bli enklare att hantera kroppens tankar och känslor. Att vara fokuserad i nuet är inte så enkelt som det låter. Det är lätt att tankar far iväg till gamla bekymmer och till en stressad framtid.

Stressa ned med mindfulness

Mindfulness har funnits i över 2000 år och har hjälp många människor att stressa mindre i vardagen. Den största orsaken till sjukskrivningar är just stress och psykiska påfrestningar. Kroppen behöver få ta det lugnt för att inte bli sjuk under en längre tid. Utövar du mindfulness under åtta veckor ska det hjälpa dig stressa mindre och det minskar risken för att depressioner återkommer. Har du svårt att sluta stressa och ännu inte testat mindfulness är det dags nu. För den som behöver må bättre finns det inget att förlora genom att prova nya metoder.